Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor beide therapeuten werkzaam bij Movearis; Debby Versteege en Henny Festen

Verantwoordelijkheid

De cliënt is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid en de te nemen beslissingen daarover.
Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om mij te informeren over alle zaken die de geestelijke en/of lichamelijke gezondheidstoestand van cliënt betreffen en die van belang zouden kunnen zijn voor de inhoud van de sessies.

Indien de cliënt minderjarig is dient dit papier ondertekend te worden door de ouders of verzorgers van de cliënt. Met ondertekening van deze voorwaarden door de ouders of verzorgers wordt toestemming verleend om de minderjarige individuele begeleiding in de vorm van coaching of therapie te laten volgen.

Gedurende het traject worden ouders op de hoogte gehouden worden van de voorgang van het traject. De vorm waarin wordt in overleg met ouders/verzorgers vastgesteld.

Vertrouwelijkheid

Als therapeut/coach houd ik mij aan een ethische code tot geheimhouding van het besprokene. Ook het dossier dat wordt bijgehouden is vertrouwelijk en voor eigen gebruik.
Ondergetekende heeft recht op inzage van zijn/haar dossier, binnen de muren van de praktijk.
Er wordt alleen contact met derden (bijvoorbeeld de huisarts, POH-GGZ, psycholoog) opgenomen na overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt. Er wordt schriftelijk gecommuniceerd mits er toestemming van de cliënt is om mondeling contact te hebben. De inhoud wordt teruggekoppeld met de cliënt; mondeling en/of schriftelijk. Alle schriftelijke correspondentie wordt met de cliënt gedeeld.

Bij een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen of in het kader van een klacht/tucht procedure kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Hierover zal ik u vooraf informeren.

Indien er sprake is van een coaching traject en het lijkt zinvol om aanvullende, therapeutische, behandelmethodieken in te zetten, wordt dit mondeling besproken met de cliënt.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van de praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren dan is er de mogelijkheid tot het gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit is geregeld via het NFG bij CAMCoop. Klik hier voor meer informatie:

Niet tevreden over jouw hulpverlener.

Evaluaties

Tijdens het traject zijn er verschillende evaluatiemomenten.
Het evalueren geeft ruimte om van beide kanten uit te spreken hoe de voortgang van het traject verloopt en eventuele onvrede, vragen of twijfels naar voren te brengen.

Afzeggen afspraak

Afspraken dienen door de cliënt uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt het consult in rekening gebracht.

Dit kan per telefoon of via de mail. Spreek een voicemail bericht in of stuur een sms-bericht. Bij het niet doorgaan van een sessie van de zijde van Movearis is de cliënt geen kosten verschuldigd.
Movearis Coaching & Counseling is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door de cliënt.

Betaling en vergoedingen:

De facturering geschiedt via de mail, mits anders afgesproken.
Dit gebeurt volgens het geldende tarief of het overeengekomen tarief. De tarieven staan op de website vermeld. Tijdens het intakegesprek informeert de therapeut de cliënt over de tarieven.

Er is een betalingstermijn van 14 dagen.
Na een maand volgt een herinnering en een verzoek tot betaling. Indien deze uitblijft zal gebruik gemaakt worden van een incassobureau.

Als psychosociaal therapeut, ben ik aangesloten bij de RBZC en het NFG; vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (VPMW).
Zie ook www.rbcz.nu en www.de-nfg.nl
Hierdoor kan je in aanmerking komen voor een vergoeding via de aanvullende verzekering van jouw ziektekostenverzekering. De kosten voor psychosociale hulpverlening vallen meestal onder de “Alternatieve Geneeswijzen” en zijn ondergebracht in de aanvullende verzekering.

De kosten van een psychosociaal consult tellen niet mee voor het verplicht eigen risico.

Controleer bij jouw eigen zorgverzekering welke vergoedingen voor jou gelden, dit scheelt verassingen achteraf.

Debby Versteege psycholoog therapeut coaching counseling Schagen hollands kroon burnout stress overspannen

                                coach therapeut psycholoog schagen heerhugowaard breezand den helder alkmaar langedijk

Wet Verbetering Poortwachter

Werk je bij een bedrijf of organisatie? Veel werkgevers hebben budget voor persoonlijke ontwikkeling, ziektepreventie en herstel bij ziekte van hun personeel. Vraag bij je werkgever na wat de mogelijkheden zijn.

Eigen bedrijf:

Wanneer je klachten hebt die werk gerelateerd zijn, kun je de kosten voor psychosociale hulpverlening fiscaal aftrekken onder de noemer beroeps- of bedrijfskosten.

Ook kunnen er mogelijkheden liggen binnen een re-integratie traject. Dit kun je navragen bij jouw werkgever en indien gewenst kan hij/zij altijd even contact met mij opnemen.

Debby Versteege & Henny Festen