Privacyverklaring

Jouw privacy als bezoeker van onze website en als onze cliënt is heel belangrijk. In deze privacyverklaringverklaring staat beschreven hoe Movearis er alles aan doet om jouw privacy te beschermen en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Er staat hieronder beschreven welke gegevens verzameld worden en voor welk doel ze worden gebruikt. Uitgangspunt is hierbij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Wanneer je hier nog vragen over hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Deze privacyverklaring geldt voor zowel Henny Festen als Debby Versteege.

Doeleinden en gegevens

Hieronder zijn deze gegevens gerangschikt naar de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt.

 1. Gedrag en bezoekgegevens website
  Op https://movearis.nl worden door middel van cookies algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser jouw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruikt Movearis die voor de statistieken van de website en om de werking van de website gebruikersvriendelijker te maken. Zichtbaar is hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.
 2. Cliëntdossier
  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over de gevoerde sessies, de ondertekende algemene voorwaarden en gegevens over de uitgevoerde therapeutische interventiemodellen.
  Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens,
 • Zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur Privacyverklaring
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving van de behandeling; ‘Psychosociaal consult’
 • Kosten van het consult
 1. Communicatie via email
  Als je een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt naar Debby@movearis.nl of H.Festen@movearis.nl, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  De website is beveiligd zodat de informatie die je via het contactformulier verstuurd alleen bij mij terecht kan komen.
 2. Overige doeleinden
  Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam worden gebruikt om facturen te sturen en voor de boekhouding van jouw therapeut. Tevens worden deze gegevens gebruikt om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Derden
Het kan zijn dat je gegevens met anderen gedeeld moeten worden om te kunnen te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook dit zal alleen gebeuren na overleg met jou. In geen geval worden je gegevens verkocht aan derden, zoals andere bedrijven.
Wanneer bijvoorbeeld je werkgever het traject bekostigd kan het zijn dat hij een verslag wil van de resultaten ervan. Daarnaast kan het in het belang van jou en/of je traject zijn, dat er communicatie plaatsvindt met jouw bedrijfsarts of een andere hulpverlener. Deze vormen van communicatie met derden vinden alleen plaats na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van jouw kant. Een evaluatiegesprek of eindgesprek met jouw werkgever vindt alleen plaats in jouw aanwezigheid.

Inzage en aanpassen
Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Er wordt altijd eerst gecheckt of het verzoek wel echt van jou komt.

Wijzigen Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan de verklaring.

Henny Festen & Debby Versteege

Schagen, 21 januari 2023

Debby Versteege psycholoog therapeut coaching counseling Schagen hollands kroon burnout stress overspannen privacyverklaring stress